Fagverksmast

Status: Valid

Definition: fagverk av metallkonstruksjoner

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: fagverksmast

Valid from: 01.01.2022