Krav til opparbeidelse av infrastruktur for regulert eiendom

Status: Submitted

Definition: 6

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority