Erklæring om utsetjing av opparbeidingsplikta for vassforsyning

Status: Valid

Definition: Det er i løyvet gjeve utsetjing for opparbeidingsplikta for vassforsyning på vilkår av at det blir gjeve ei tinglyst erklæring. Du må sende inn ei tinglyst erklæring om opparbeidingsplikta for vassforsyning.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.30