Økonomisk sikkerhet for kostnader til vannforsyning

Status: Valid

Definition: Det er i tillatelsen gitt utsettelse for opparbeidsplikten for vannforsyning på vilkår av at det stilles økonomisk sikkerhet for nødvendig kostnader for full opparbeidelse inntil ferdigstillelse. Det må sendes inn dokumentasjon på at vilkåret er ivaretatt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.31