Vilkår for utsettelse av opparbeidelsesplikten for avløp

Status: Valid

Definition: Det er i rammetillatelsen gitt utsettelse for opparbeidsplikten for avløp. Utsettelsen ble gitt på følgende vilkår: [Saksbehandler fyller ut]. Du må sende inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.26