Vilkår for utsetjing av opparbeidingsplikta for vegforsyning

Status: Valid

Definition: Det er i rammeløyvet gjeve utsetjing for opparbeidingsplikta for vassforsyning. Utsetjinga vart gjeven på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut]. Du må sende inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.29