Utsettelse av opparbeidelsesplikten for avløp

Status: Valid

Definition: Det er i tillatelsen gitt utsettelse for opparbeidsplikten for avløp. Utsettelsen ble gitt på vilkår av at arbeid etter pbl. § 18-1 første ledd, bokstav b), blir utført før tiltaket ferdigstilles. Du må sende inn dokumentasjon på at vilkåret er ivaretatt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.21