Erklæring om utsettelse av opparbeidelsesplikten for avløp

Status: Valid

Definition: Det er i tillatelsen gitt utsettelse for opparbeidsplikten for avløp på vilkår av at det avgis en tinglyst erklæring. Du må sende inn en tinglyst erklæring om opparbeidelsesplikten for avløp.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.27