Økonomisk tryggleik for kostnader til avløp

Status: Valid

Definition: Det er i løyvet gjeve utsetjing for opparbeidingsplikta for avløp på vilkår av at det blir stilt økonomisk tryggleik for nødvendige kostnader for full opparbeiding inntil ferdigstilling. Det må sendast inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.28