Søk i register

Symboler

Dette registeret inneholder symboler som brukes til styling av digital kartografi, og til bruk i grafisk bransje.


ARsymboler

Antall symboler i pakke: 28
Eier: Norsk institutt for bioøkonomi
Tema: Landbruk
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon

Kommune- og reguleringsplan

Antall symboler i pakke: 23
Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Tema: Plan
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon

Vannkraft

Antall symboler i pakke: 6
Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat
Tema: Samfunnssikkerhet
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon

Friluftsliv, idrett og beredskap

Antall symboler i pakke: 97
Eier: Kartverket
Tema: Friluftsliv
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon

Beredskapssymboler

Antall symboler i pakke: 110
Eier: Kartverket
Tema: Samfunnssikkerhet
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon

Trafikkskilt

Antall symboler i pakke: 332
Eier: Statens vegvesen
Tema: Samferdsel
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon

Friluftsliv og sport

Antall symboler i pakke: 173
Eier: Kartverket
Tema: Friluftsliv
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon

Havnesymboler

Antall symboler i pakke: 17
Eier: Geovekst
Tema: Kyst og fiskeri
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon

Sjøkart

Antall symboler i pakke: 5
Eier: Kartverket
Tema: Kyst og fiskeri
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon

Fiskeri og havbruk

Antall symboler i pakke: 7
Eier: Fiskeridirektoratet
Tema: Kyst og fiskeri
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon

Kulturminner

Antall symboler i pakke: 23
Eier: Riksantikvaren
Tema: Kulturminner
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon

Tilgjengelighet

Antall symboler i pakke: 8
Eier: Kartverket
Tema: Friluftsliv
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon

Reguleringsplanforslag

Antall symboler i pakke: 39
Eier: Kartverket
Tema: Plan
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon

Parameterstyrt symbolisering

Antall symboler i pakke: 3
Eier: Geonorge
Tema: Annen
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon