Søk i register

Symboler

Dette registeret inneholder symboler som brukes til styling av digital kartografi, og til bruk i grafisk bransje.Fiskeri og havbruk

Antall symboler i pakke: 7
Eier: Fiskeridirektoratet
Tema: Kyst og fiskeri
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon
Beredskapssymboler

Antall symboler i pakke: 110
Eier: Kartverket
Tema: Samfunnssikkerhet
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon
Friluftsliv og sport

Antall symboler i pakke: 196
Eier: Kartverket
Tema: Friluftsliv
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon
Kulturminner

Antall symboler i pakke: 23
Eier: Riksantikvaren
Tema: Kulturminner
Offisiell symbolpakke:

Detaljert informasjon