Symboler - Havnesymboler

avfallspunkt.svg beredskapspunkt---annen.svg beredskapspunkt---brannslukning.svg beredskapspunkt---baatshake.svg beredskapspunkt---noedplakatinfopunkt.svg beredskapspunkt---oljelenser.svg beredskapspunkt---redningsboeye.svg beredskapspunkt---stige.svg drivstofftilkobling.svg fender.svg fortoeyningsinnretning.svg havnesensor.svg ikke-i-bruk.svg kran.svg stroemtilkobling.svg toalett.svg vanntilkobling.svg