Symboler - ARsymboler

barskog.png bebygd.png blandingsskog.png blokkmark.png fjell-i-dagen.png fulldyrka-jord.png grunnlendt.png hoeg.png ikke-kartlagt.png ikke-registrert.png ikke-relevant.png ikke-tresatt.png impediment.png innmarksbeite.png jorddekt.png k.png lauvskog.png lav.png middels.png myr.png organiske-jordlag.png overflatedyrka-jord.png samferdsel1.png skog.png snoeisbre.png saers-hoeg.png vann.png aapen-fastmark.png