Search register

Stasjonsplassering

angivelse av hvor nettverksstasjonen er plassert 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

nettverkstasjon plassert i bygning
iBygg

Valid

nettverkstasjon hengende i mast
mastearrangement

Valid

plassering av nettverkstasjon på bakkenivå mellom mastefundamentene
mastefotkiosk

Valid

nettverkstasjon som minikiosk
minikiosk

Valid

Showing 1 - 4 of 4 hits