I bygg

Status: Valid

Definition: nettverkstasjon plassert i bygning

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: iBygg

Valid from: 01.01.2022