Search register

Code lists

Norwegian NSDI register of code lists for spatial data 

Updated: 07/05/2020
Status: Submitted
Showing 1 - 5 of 5 hits

Inneholder kodelister knyttet til TEK17

Norwegian Building Authority

Register

Inneholder kodelister som brukes i plansaker

Norwegian Building Authority

Register

Kodelister til bruk i eByggesak og sjekklister

Norwegian Building Authority

Register

inneholder kodelister benyttet rundt byggesøknader

Norwegian Building Authority

Register

Kodelister til bruk i søknader til Arbeidstilsynet via Fellestjenester BYGG

Norwegian Building Authority

Register

Showing 1 - 5 of 5 hits