Søk i register

TEK17

Inneholder kodelister knyttet til TEK17

Oppdatert: 25.01.2019
Viser 1 - 1 av 1 treff

Sammenstiller subset av virksomhetstyper med predefinert risikoklasse

Direktoratet for byggkvalitet

Kodeverdi

Viser 1 - 1 av 1 treff