Search register

TEK17

Inneholder kodelister knyttet til TEK17

Updated: 01/03/2019
Showing 1 - 1 of 1 hits

Sammenstiller subset av virksomhetstyper med predefinert risikoklasse

National Office of Building Technology and Administration

Code value

Showing 1 - 1 of 1 hits