Search register

RisikoklasseEtterTypeVirksomhet

Sammenstiller subset av virksomhetstyper med predefinert risikoklasse 

Updated: 13/08/2019
Status: Submitted
Showing 1 - 50 of 64 hits

Codelist

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Arbeidsbrakke
RKL1

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Arrestlokaler
RKL6

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Asylmottak
RKL6

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Barnehage
RKL3

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Barnehjem
RKL4

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Båtnaust
RKL1

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Bolig
RKL4

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Bolig beregnet for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg
RKL6

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Bolig spesielt tilrettelagt og beregnet for personer med funksjonsnedsettelse, inkl. alders- og seniorboliger
RKL6

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Boligbrakke
RKL4

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Brannstasjon med døgnbemanning
RKL4

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Brannstasjon uten døgnbemanning
RKL2

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Campingenheter
RKL4

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Campinghytter
RKL4

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Carport
RKL1

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Driftsbygning med husdyrrom
RKL2

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Fengsel
RKL6

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Feriekoloni
RKL6

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Flyhangar
RKL1

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Forsamlingslokale
RKL5

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Fritidsbolig
RKL4

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Fryselager
RKL1

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Garasje
RKL1

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Garasje med to eller flere etasjer eller plan
RKL2

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Garasje under terreng
RKL2

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Hotell
RKL6

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Idrettshall
RKL5

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Industri
RKL2

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Internat
RKL4

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Kantine beregnet for egne ansatte til og med 150 personer
RKL2

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Kantine beregnet for utleie eller for mer enn 150 personer
RKL5

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Kinolokale
RKL5

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Kirke
RKL5

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Kjemikalielager
RKL2

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Kjemisk fabrikk
RKL2

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Kongressenter
RKL5

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Kontor
RKL2

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Laboratorium
RKL2

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Lager
RKL2

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Leirskole
RKL6

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Messelokale
RKL5

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Museum
RKL5

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Overnattingssted
RKL6

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Parkeringshus med én etasje
RKL1

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Parkeringshus med to eller flere etasjer eller plan
RKL2

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Parkeringskjeller under terreng
RKL2

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Pleieinstitusjon
RKL6

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Sagbruk
RKL1

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Salgslokale
RKL5

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Selvbetjente hytter
RKL4

Submitted

Showing 1 - 50 of 64 hits