Search register

Plansak

Inneholder kodelister som brukes i plansaker 

Updated: 07/05/2020
Status: Submitted
Showing 1 - 5 of 5 hits

Hensynskategori for digitale planbestemmelser

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Showing 1 - 5 of 5 hits