Search register

Dokumenttype - plansak

Dokumenttyper for plansaker etter Arkivlett versjon 2 

Updated: 22/01/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 20 of 20 hits

Codelist

PLANKART

Submitted

PLANBEST

Submitted

GEOREFPLAN

Submitted

ILLUST

Submitted

INNSIGELSE

Submitted

JURILLUST

Submitted

KART

Submitted

KLAGE

Submitted

KONSUTR

Submitted

KORR

Submitted

KUNNGJ

Submitted

PLANBESKR

Submitted

PLANPROG

Submitted

RAPPORT

Submitted

ROS-ANALYSE

Submitted

SAKSFREMLEGG

Submitted

TEGNFKL

Submitted

UTREDNING

Submitted

UTTALELSE

Submitted

VEDTAK

Submitted

Showing 1 - 20 of 20 hits