Search register

Kumlokkform

geometrisk utforminger av kumlokket 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

konstruksjon som er utformet slik at vannslanger for spyling eller brannslukning, kan kobles direkte til rørmuffe i konstruksjonen
hydrant

Valid

kumlokket har utstrekning i form av et kvadrat
kvadrat

Valid

kumlokket har utstrekning i form av et rektangel
rektangel

Valid

kumlokket er sirkelformet, rundt
sirkel

Valid

kumlokk eller åpning med rist der overflatevann kan renne ned i avløpssystemet, ofte i forbindelse med vegsystemer
sluk

Valid

Showing 1 - 5 of 5 hits