Search register

Høydekurve

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-Høydekurve 

Updated: 16/02/2022
Status: Valid
Showing 1 - 1 of 1 hits
5.0

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-Høydekurve 5.0

Geovekst

Register

Showing 1 - 1 of 1 hits