Search register

5.0

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-Høydekurve 5.0 

Updated: 16/02/2022
Status: Valid
Showing 1 - 1 of 1 hits

referanse til datasettype som ligger til grunn for kurvegenereringen

Geovekst

Code value

Showing 1 - 1 of 1 hits