Search register

Opphav

ansvarlig organisasjon for som er opphav til dataene 

Updated: 27/10/2022
Status: Valid
Showing 1 - 9 of 9 hits

Codelist

Objektet har uspesifisert opphav
annet

Valid

Objektet er registrert av kommunen
komm

Valid

Objektet er registrert av kommunen i webklient
web

Valid

objektet er registrert av NIBIO
nibio

Valid

Objektet er registrert ved kartleggingen av jordsmonn og lagt inn av NIBIO
jm

Valid

objektet er registret ved kartleggingen av ØK og senere skannet og vektorisert og lagt inn av NIBIO
ok

Valid

Objektet er hentet fra andre skogdata (SR16 e.l.) og lagt inn av NIBIO
skog

Valid

Objektet er hentet fra FKB-Bane, FKB-Lufthavn eller FKB-Veg
samf

Valid

objektet er hentet fra FKB-Vann
vann

Valid

Showing 1 - 9 of 9 hits