Samferdsel

Status: Valid

Definition: Objektet er hentet fra FKB-Bane, FKB-Lufthavn eller FKB-Veg

Updated: 27.10.2022
Date accepted: 27/10/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: samf

Valid from: 01.01.2022