Search register

Vann

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-Vann 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 1 of 1 hits
5.0

Kodelister brukt i FKB-Vann 5.0

Geovekst

Register

Showing 1 - 1 of 1 hits