FKB-Laser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-Laser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 9

Utgave: 3.0

Oppdatert: 04.03.2019 15:40:41

Godkjent: 04.03.2019

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Kartverket
2.0
Utgått
Godkjent
23.04.2018
Kartverket
1.1
Utgått
Godkjent
31.05.2018
Kartverket
3.0
Erstattet
Godkjent
15.03.2018
Kartverket
1.0
Utgått
Godkjent
31.05.2018
Geovekst
3.0
Erstattet
Godkjent
10.08.2018
Kartverket
3.0
Erstattet
Godkjent
07.01.2019

Ingen foreslåtte dokumenter