FKB-Laser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-Laser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 9

Version name: 3.0

Updated: 3/4/2019 3:40:41 PM

Accepted: 04/03/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Mapping Authority
2.0
Retired
Accepted
23/04/2018
Norwegian Mapping Authority
1.1
Retired
Accepted
31/05/2018
Norwegian Mapping Authority
3.0
Superseded
Accepted
15/03/2018
Norwegian Mapping Authority
1.0
Retired
Accepted
31/05/2018
Geovekst
3.0
Superseded
Accepted
10/08/2018
Norwegian Mapping Authority
3.0
Superseded
Accepted
07/01/2019

No suggested documents