SOSI Produktspesifikasjoner - Krav og godkjenning

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


SOSI Produktspesifikasjoner - Krav og godkjenning

Status: Valid

Version: 5.0

Updated: 1/24/2023 12:11:49 PM

Accepted: 01/08/2014

Appoval text:
Godkjent av SKG

No historical documents

No suggested documents