FKB-Laser

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-Laser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 09.02.2022
Date accepted: 04/03/2019
Date superseded: 09/02/2022
Date draft: 13/04/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 3.0