FKB-Laser

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-Laser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 31.05.2018
Date accepted: 31/05/2018
Date retired: 31/05/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 1.0