Punktsky

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 16.12.2022
Date accepted: 09/02/2022
Date superseded: 16/12/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: 1.0