Punktsky

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 08.03.2023
Date accepted: 05/04/2022
Date superseded: 08/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: 1.0.2