Digitale ortofoto

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Digitale ortofoto" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 7

Utgave: Versjon 4.6_2017-02-03

Oppdatert: 16.03.2018 08:57:23

Godkjent: 24.04.2017

Godkjenningstekst:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Geovekst
Versjon 4.5_2016-01-01
Utgått
Godkjent
11.10.2016
Geovekst
Erstattet
Utkast
Geovekst
Erstattet
Utkast
Geovekst
Erstattet
Godkjent
01.02.2013
Geovekst
Erstattet
Utkast
Geovekst
Erstattet
Utkast

Ingen foreslåtte dokumenter