Digitale ortofoto

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Digitale ortofoto" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Digitale ortofoto

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 5.0

Updated: 6/13/2022 10:17:42 AM

Accepted: 21/02/2020

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 4.6_2017-02-03
Superseded
Accepted
24/04/2017
Geovekst
Versjon 4.5_2016-01-01
Retired
Accepted
11/10/2016
Geovekst
Superseded
Accepted
01/02/2013
Geovekst
Superseded
Draft
Geovekst
Superseded
Draft
Geovekst
Superseded
Draft
Geovekst
Superseded
Draft

No suggested documents