Digitale ortofoto

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Ortofoto" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Dette er andre utgave av spesifikasjonen som ble utgitt i mai 2006.

Updated: 07.09.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst