Digitale ortofoto

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Ortofoto" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Dette er tredje utgave av spesifikasjonen som ble utgitt i januar 2009.

Updated: 07.09.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version number 3