Digitale ortofoto

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Digitale ortofoto" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Dette er 5. utgave av spesifikasjonen og som ble utgitt i februar 2013 .

Updated: 11.10.2016
Date accepted: 01/02/2013
Date superseded: 11/10/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version number 5