Digitale ortofoto

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Digitale ortofoto" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Dette er første utgave av spesifikasjonen som ble utgitt i november 2003 .

Updated: 07.09.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version number 1