FKB-Laser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-Laser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 6

Utgave: 3.0

Oppdatert: 10.08.2018 14:32:27

Godkjent: 10.08.2018

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Kartverket
2.0
Utgått
Godkjent
23.04.2018
Kartverket
1.1
Utgått
Godkjent
31.05.2018
Kartverket
3.0
Erstattet
Godkjent
15.03.2018
Kartverket
1.0
Utgått
Godkjent
31.05.2018

Ingen foreslåtte dokumenter