Search register

Arealformål

Forkortelser til arealformålsnavn, kalt feltnavn i reguleringsplanen eller områdenavn i kommuneplan, som kan brukes både på kommuneplannivå og reguleringsplannivå. 

Updated: 06/12/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 50 of 212 hits

Codelist

ADM

Submitted

AKV

Submitted

AI

Submitted

ANK

Submitted

ANÆ

Submitted

AUT

Submitted

AVF

Submitted

AV

Submitted

AVN

Submitted

VBAD

Submitted

BAD

Submitted

BH

Submitted

BA

Submitted

BE

Submitted

BG

Submitted

B/F

Submitted

B/F/K

Submitted

B/K

Submitted

B/T

Submitted

B

Submitted

BØH

Submitted

C

Submitted

DV

Submitted

EA

Submitted

EN

Submitted

FA

Submitted

FE

Submitted

FI

Submitted

Showing 1 - 50 of 212 hits