Search register

VedtakStatus

Oversikt over gyldige statuser for vedtak, til rapportering gjennom Fellestjenester BYGG (API-er for saksbehandlingsdata) 

Updated: 14/08/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

9

Submitted

10

Submitted

3

Submitted

1

Submitted

Showing 1 - 4 of 4 hits