Search register

Distribusjonsmetode

Metode for distribuering av utgående dokument, til bruk i API-er for saksbehandlingsdata 

Updated: 16/12/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

annen

Submitted

epost

Submitted

ftb

Submitted

svarut

Submitted

Showing 1 - 4 of 4 hits