Demography
Kartverket
qml
Kartverket
lyr
- Way
Kartverket
sld
Kartverket
lyr
Kartverket
qml
Kartverket
sld
- Way
Kartverket
qml
Kartverket
sld
Kartverket
qml
Kartverket
lyr
Kartverket
sld
- Way
Kartverket
lyr

Demography
Kartverket
qml
Kartverket
lyr
Kartverket
qml
Kartverket
qml
Kartverket
qml
Kartverket
qml
Kartverket
lyr
Kartverket
lyr
Kartverket
sld
Kartverket
lyr
Kartverket
qml
Kartverket
qml
Kartverket
sld
Kartverket
sld
Kartverket
lyr
Kartverket
sld
Kartverket
qml
Kartverket
lyr
Kartverket
lyr
Kartverket
qml
Kartverket
lyr
Kartverket
sld
Kartverket
sld
Kartverket
lyr
Kartverket
qml
Kartverket
sld
Kartverket
sld
Kartverket
lyr
Kartverket
qml
Kartverket
sld
Kartverket
sld
Kartverket
lyr
Kartverket
lyr
Kartverket
sld
Kartverket
sld

Basis geodata

Geologi
Norges geologiske undersøkelse
lyr

Kyst og fiskeri
The Norwegian Coastal Administration
sld
Norwegian Mapping Authority
sld
Norwegian Mapping Authority
sld

Marine activities
Norwegian Directorate of Fisheries
sld

Agriculture
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
sld

Agriculture
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
sld

Befolkning
Kartverket
sld
Statistisk sentralbyrå
sld

Annen

Annen
Institute of Marine Research
sld

Annen

Samferdsel
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
sld

Befolkning
Universitetet i Bergen
sld
Universitetet i Bergen
sld
Universitetet i Bergen
sld
Universitetet i Bergen
sld

Geology
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld

Geology
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld

Demography
Statistics Norway
sld

Demography
Norwegian Mapping Authority
sld

Geologi
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld

Geologi
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld

Geologi
Direktoratet for mineralforvaltning
lyr

Nature
Norwegian Environment Agency
sld
Norwegian Environment Agency
sld

Planning
Norwegian Mapping Authority
sld
Norwegian Mapping Authority
sld

Samfunnssikkerhet
Norwegian Mapping Authority
lyr
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
sld

Geologi
Norges geologiske undersøkelse
lyr
Norges geologiske undersøkelse
lyr
Norges geologiske undersøkelse
lyr
Norges geologiske undersøkelse
lyr
Geological Survey of Norway
lyr
Norges geologiske undersøkelse
lyr

Demography
Statistisk sentralbyrå
lyr

Energi

Property
Norwegian Mapping Authority
sld

Property
Norwegian Mapping Authority
sld
Norwegian Mapping Authority
sld

Loading....