BergartFlate_Tektoniskhovedinndeling_N250

Display file Download

Legend

Spørring: tektoniskhovedinndeling: 80 Farge = #f5f57a
Post-Kaledonske avsetninger
Spørring: tektoniskhovedinndeling: 90 Farge = #ff0000
Oslo-Rift bergarter
Spørring: tektoniskhovedinndeling: 100 Farge = #c500ff
Fensfeltet bergarter
Spørring: tektoniskhovedinndeling: 70 Farge = #4ce600
Kaledonsk orogen
Spørring: tektoniskhovedinndeling: 50 Farge = #5fd8fa
Timanisk orogen
Spørring: tektoniskhovedinndeling: 60 Farge = #ffaa00
Autokton Neoproterozoisk til Silurisk platform
Spørring: tektoniskhovedinndeling: 40 Farge = #73b2ff
Svekonorwegisk orogen
Spørring: tektoniskhovedinndeling: 33 Farge = #e8beff
Post-Svekokarelske bergarter utenfor Svekonorwegisk orogen
Spørring: tektoniskhovedinndeling: 30 Farge = #ffbebe
Svekokarelsk orogen og eldre
No files
No files