Land use

Display file Download

Legend

Spørring: hovedklasse: Beredskap Farge = #ff0000
Beredskapstjenester
Spørring: hovedklasse: Boligbebyggelse Farge = #ffff33
Boligbebyggelse
Spørring: hovedklasse: Fritidsbebyggelse Farge = #ffcc66
Fritidsbebyggelse
Spørring: hovedklasse: GroenneOmr Farge = #009999
Grønne områder
Spørring: hovedklasse: HelseSosial Farge = #ff8799
Helse- og sosialinstitusjoner
Spørring: hovedklasse: IdrettsOmr Farge = #99cc00
Idretts- og sportsområder
Spørring: hovedklasse: KulturReligion Farge = #cc0099
Kultur og religiøse aktiviteter
Spørring: hovedklasse: LandbrukFiske Farge = #ccff99
Bebygd område for landbruk og fiske
Spørring: hovedklasse: NaeringTjeneste Farge = #9966ff
Næring, offentlig og privat tjenesteyting
Spørring: hovedklasse: TeknInfrastr Farge = #ff9933
Teknisk infrastruktur
Spørring: hovedklasse: TransportTelek Farge = #cccccc
Transport og telekommunikasjon
Spørring: hovedklasse: UklassifisertBeb Farge = #996633
Uklassifisert bebyggelse og anlegg
Spørring: hovedklasse: UndervisnBhage Farge = #ffccff
Undervisning og barnehage
Title
Owner
Version
Status
No files