Aquaculturelocations

Display file Download

Legend

Spørring: se kartografi-fil for detaljer Farge = #ff0000
Akvakultur lokaliteter - Godkjent
Matfisk laks, ørret, regnbueørret
Matfisk laks, ørret, regnbueørret
Stamfisk laks, ørret, regnbueørret
Stamfisk laks, ørret, regnbueørret
Settefisk laks, ørret, regnbueørret
Settefisk laks, ørret, regnbueørret
Andre arter
Andre arter
Slaktemerd
Slaktemerd
Skalldyr
Skalldyr
Alger
Alger
Spørring: se kartografi-fil for detaljer Farge = #22be35 Farge = #ff0000
Særtillatelser
Title
Owner
Version
Status
No files