AR50 - Jordbruk

Vis fil Last ned

Tegnforklaring

Spørring: arjordbr: 24 Farge = #ffcd56
Fulldyrka og overflatedyrka jord
Spørring: arjordbr: 25 Farge = #fffa56
Innmarksbeite
Spørring: arjordbr: 99 Farge = #ff911a
Uspesifisert jordbruksareal
Ingen filer
Ingen filer