SsbArealbruk

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "SsbArealbruk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: 20170515

Updated: 7/5/2017 2:17:03 PM

Accepted: 22/05/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Statistics Norway
20170115
Superseded
Accepted
16/01/2017

No suggested documents