SsbArealbruk

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "SsbArealbruk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 18.05.2022
Date accepted: 22/05/2017
Date draft: 18/05/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway
Version: 20170515