SsbArealbruk

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "SsbArealbruk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 28.06.2023
Date accepted: 16/01/2017
Date superseded: 28/06/2023
Date draft: 07/01/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway
Version: 20170115