Trafikkulykke

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Trafikkulykke" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Datasettet beskriver alle trafikkulykker de siste 5 kalenderårene med personskader eller større materielle skader.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Public Roads Administration


Trafikkulykke

Status: Sosi-valid

Version: 20180315

Updated: 10/23/2018 3:20:33 PM

Accepted: 23/10/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Public Roads Administration
20180315
Superseded
Accepted
23/10/2018
Norwegian Public Roads Administration
20150101
Superseded
Draft
30/01/2017

No suggested documents